Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra funktionssättet för datainmatningen i fält > Tillåta eller förhindra inmatning i fält
 

Tillåta eller förhindra inmatning i fält

1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Roterar både tecken och objekt (hankaku-exempel).

3. I området Funktionssätt väljer du något av följande för Fältinmatning:

Kommentarer 

Om du förhindrar inmatning i ett fält påverkas fältobjektet bara i just den layouten. Om du vill begränsa tillgången till ett fält i alla layouter i databasen kan du definiera en behörighetsuppsättning som endast tillåter granskning av fältet. Mer information finns i Skydda databaser.

När du förhindrar inmatning i ett fält i bearbetningsläge kan du inte längre kopiera informationen i fältet till Urklipp. Om du vill förhindra att ett fält ändras men ändå tillåta kopiering till Urklipp kan du definiera automatisk inmatning av ett värde i fältet och markera Förhindra manuell ändring av värdet. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data.