Söka efter poster > Spara en sökpost
 

Spara en sökpost

Du kan se de senaste sökningarna i listan Senaste sökningar. När du har en komplex sökpost som du vill använda regelbundet kan du ge den ett namn och spara den för att använda den senare.

Så här skapar du en sökpost:

1. Skapa en sökpost eller välj en av de senaste sökposterna.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

2. När du har valt den sökpost du vill spara, väljer du Poster > Spara aktuell sökning eller gör något av följande:

Windows: Klicka på nedåtpilen intill Sök och välj Spara aktuell sökning.

macOS: Klicka och håll nere Sök och välj Spara aktuell sökning.

3. Skriv ett namn på det sparade sökresultatet.

4. Gör något av följande:

Om du inte vill ändra något av sökvillkoren klickar du på Spara. Den sparade sökposten är nu tillgänglig från knappen Sparade sökningar i statusverktygsfältet.

Om du vill ändra sökvillkor fortsätter du till nästa avsnitt.

Så här ändrar du sökvillkoren i en sökpost:

1. Följ steg 1 - 3 i ovanstående sektion.

2. I dialogrutan Ange alternativ för sparat sökresultat klickar du på Avancerad.

3. Klicka på Ny om du vill ändra sökvillkoren och spara en ny sökpost. Klicka på Redigera om du vill ändra sökvillkoren och markera en sökpost.

4. I dialogrutan Redigera sökpost väljer du antingen Sökposter eller Uteslut poster.

Hitta poster lägger till dem i sökresultatet. Uteslut poster utelämnar dem. En enskild sökpost kan hitta eller utesluta poster. Använd flera sökposter om du behöver hitta och utesluta poster.

5. Ange sökvillkor.

 

... om du vill ange en

Gör så här

Fält

Under Sök poster när eller Uteslut poster när, klickar du på ett fältnamn.

Om du vill välja ett fält i en relaterad tabell klickar du på den aktuella tabellens namn längst upp i listan och väljer den relaterade tabell du önskar. Välj ett relaterat fält i den här nya listan.

Sökoperatorer

För Villkor skriver du in dina villkor för valt fält eller klickar på Sätt in operator om du vill förfina sökvillkoren ytterligare. Mer information finns i Söka efter poster.

Du kan även ta med variabler i sökvillkoren.

En viss cell i ett repeterat fält

För Repetition skriver du in repetitionsnumret. Mer information finns i Definiera repeterade fält.

6. Klicka på Lägg till.

7. Upprepa ovanstående steg för varje sökvillkor du vill använda.

Om du vill ändra befintliga villkor markerar du raden som innehåller fältet och villkoren upptill i dialogrutan och gör önskade ändringar för fält och villkor. Klicka på Ändra för att spara ändringarna.

Om du vill ta bort befintliga villkor markerar du raden som innehåller fältet och villkoren upptill i dialogrutan och klickar på Ta bort.

8. Klicka på OK om du vill återgå till Ange alternativ i dialogrutan Sparade sökresultat.

9. Klicka på Spara.

Den sparade sökposten är nu tillgänglig från knappen Sparade sökningar.

Kommentarer 

Den sparade sökningen är också tillgänglig för nätverksklienter som delar kontot.

Relaterade avsnitt 

Använda variabler

Automatisera uppgifter med scripts

Dialogrutorna Ange sökposter och Ändra sökposter