Söka efter poster > Förfina (begränsa) en sökning
 

Förfina (begränsa) en sökning

Genom att förfina en sökning kan du begränsa sökresultatet i flera steg och söka efter mer och mer specifik information när du söker igenom databasen. Om du vill söka efter poster med utgångspunkt i flera villkor i separata fält (sökning med logiskt OCH) utför du en sökning, anger nästa villkor och väljer sedan Sökposter > Förfina sökning.

Så här förfinar du en sökning:

1. Utför en sökning, så att databasen innehåller hittade poster.

Mer information finns i Skapa en sökpost.

2. Växla tillbaka till sökläget och ange ett villkor för att förfina sökningen.

3. Välj Sökposter > Förfina sökning.

Exempel

Om du t.ex. först har sökt efter alla anställda på försäljningsavdelningen kan du därefter förfina sökningen så att du hittar anställda på försäljningsavdelningen som heter Andersson:

1. Utför en sökning efter Försäljning i fältet Avdelning.

2. Gå till sökläge och ange en andra sökpost: skriv Alvarez i fältet Efternamn.

3. Välj Sökposter > Förfina sökning.

Relaterade avsnitt 

Utvidga (bredda) en sökning

Söka efter dubblettvärden

Söka efter poster med samma sökvillkor i ett fält