Söka efter poster > Söka efter dubblerade värden med en självkopplande relation
 

Söka efter dubblerade värden med en självkopplande relation

I den här processen används en självkopplande relation och ett beräkningsfält som i sin tur refererar till relationen för att identifiera alla dubblerade poster utom den första förekomsten, enligt den ordning som posterna skapades i. När det här systemet är aktiverat identifieras dubbletter när de skapas.

Så här söker du efter dubblerade poster (utom den första förekomsten):

1. Gör först en säkerhetskopia av filen om du tänker radera de dubblerade poster som hittas.

Mer information finns i Spara och kopiera filer.

2. Identifiera ett fält som bestämmer en unik enhet i filen.

Exempelvis kan du använda ett Anställnings-ID-fält i en kontaktdatabas. Du kan också skapa ett beräkningsfält med en beräkning (som returnerar ett textresultat) där data från flera fält kombineras för att få en unik identifiering. Det kan se ut så här: Förnamn & Efternamn & Telefonnummer. Använd inte ett repeterat fält.

3. Definiera en självkopplande relation.

Använd det identifieringsfält du valt som matchande fält i båda tabellerna i relationen. Mer information finns i Skapa och ändra relationer.

4. Skapa ett nytt beräkningsfält som kallas Kontrollera dubbletter med formeln:

If(Count(<namn på tabellens andra förekomst>::<matchande fält>) > 1; "Dubbletter"; "Unikt")

5. Klicka på Visa alla i statusverktygsfältet.

6. Utför en sökning efter Dubbletter i fältet Kontrollera dubbletter.

Alla dubblerade poster markeras som Dubbletter.