Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner
 

Ekonomiska funktioner

Ekonomiska funktioner beräknar information som rör ekonomi, exempelvis nettovärde och betalningar. Du kan exempelvis beräkna vilka månadsbetalningar som krävs för att köpa en bil med en bestämd låneränta genom att använda funktionen PMT.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

...returnerar följande

FV

Det framtida värdet (FV) av en inledande investering, med utgångspunkt i en fast räntesats och ett fast betalningsbelopp för antalet perioder i månader.

NPV

Det aktuella nettovärdet (NPV) av en serie olika stora betalningar gjorda med jämna mellanrum och med en given fast räntesats.

PMT

Avbetalningar (PMT) för att amortera ett lån under villkoren lånebelopp, räntesats och perioder.

PV

Det aktuella värdet (PV) av en serie lika stora betalningar gjorda med jämna intervall och med en fast räntesats.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler