Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner > NPV
 

NPV

Returnerar det aktuella nettovärdet (NPV) av en serie olika stora betalningar gjorda med jämna mellanrum och med en given fast räntesats.

Format 

NPV (betalning ; räntesats)

Parametrar 

betalning – ett repeterat fält som innehåller olika stora betalningsbelopp eller ett uttryck som returnerar en referens till ett sådant fält.

räntesats – räntesats.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill beräkna NPV. Anta att någon lånar pengar av dig och betalar tillbaka med olika stora belopp under flera år. Du kan använda NPV-funktionen och beräkna resultatet.

Ekvation

Exempel 1 

NPV (Lån ; 0,05) returnerar 156,91277445... när det repeterade fältet Lån innehåller –2000 (den inledande betalningen), 600, 300, 500, 700 och 400. Resultatet (156,91277445...) är den verkliga vinsten i dagens pengavärde som kommer att realiseras genom den här transaktionen.

Exempel 2 

NPV (Belopp ; 0,10) returnerar 16758,35604870..., när det repeterade fältet Belopp innehåller -5000 (den inledande investeringen), 10 000, 0, 10 000 och 10 000.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler