Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner > PMT
 

PMT

Returnerar avbetalningar (PMT) för att amortera ett lån under villkoren lånebelopp, räntesats och perioder.

Format 

PMT (lånebelopp ; räntesats ; perioder)

Parametrar 

lånebelopp – lånebelopp.

räntesats – räntesats. Om räntesatsen är årlig delas den med 12.

perioder – tidsperioden uttryckt i antal månader.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill beräkna PMT.

Ekvation

Exempel 1 

I följande exempel används funktionen PMT för att beräkna avbetalningarna för att köpa en ljudanläggning som kostar 21 000 kr till räntan 6,9 % genom 48 månadsbetalningar.

PMT (21000 ; 0,069/12 ; 48) returnerar betalningsbeloppet 501,90.

Exempel 2 

PMT (Kostnad ; 0,13 ; År) returnerar ett betalningsbelopp baserat på inköpsvärdet lagrat i Kostnad med 13 procents ränta under den period som finns lagrad i År.

Exempel 3 

"Din betalning blir " & PMT (150000 ; 0,13/12 ; Månader) & "." returnerar Din betalning blir följt av betalningsbeloppet, baserat på den totala kostnaden 150 000 kr till 13 procents årsränta under den period som finns lagrad i Månader.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler