Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner > FV
 

FV

Returnerar det framtida värdet (FV) av en inledande investering, med utgångspunkt i en fast räntesats och ett fast betalningsbelopp för antalet perioder i månader.

Format 

FV (betalning ; räntesats ; perioder)

Parametrar 

betalning – betalning som ska göras under varje period

räntesats – räntesats för varje period

perioder – antal perioder

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill beräkna det framtida värdet (FV). Du kan till exempel beräkna hur mycket du kommer att tjäna på en investering om du betalar 500 kronor i månaden under 60 månader med 6 procents årlig ränta.

Kommentarer 

När räntesats är 0, returnerar denna funktion resultatet av betalning * perioder.

Funktionen FV tar inte hänsyn till nuvärdet av din investering och det förutsätts att betalningen görs i slutet av varje period.

Ekvation

Exempel 1 

FV (50 ; 0,11/12 ; 5*12) returnerar 3975,90398429….

FV (2000 ; 0,12 ; 30) + 5000 * (0,12 + 1) ^ 30 returnerar 632464,97928640....

FV (500 ; 0,11/5 ; 60) returnerar 61141,65130790....

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler