Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner > PV
 

PV

Returnerar det aktuella värdet (PV) av en serie lika stora betalningar gjorda med jämna intervall och med en fast räntesats.

Format 

PV (betalning ; räntesats ; perioder)

Parametrar 

betalning – belopp som ska betalas varje period. Skriv ett negativt tal för betalning du gör och ett positivt tal för betalningar du tar emot.

räntesats – räntesats för varje period.

perioder – antal perioder (intervall mellan betalningar).

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill beräkna PV.

Ekvation

Kommentarer 

När räntesats är 0, returnerar denna funktion resultatet av betalning * perioder.

Exempel 1 

Din kusin lånar 2 000 kr av dig och erbjuder sig att betala tillbaka 500 kr om året under fem år, vilket blir totalt 2 500 kr efter fem år. Om inflationen är 5 procent årligen gör du på följande sätt om du vill ta reda på hur mycket de betalningarna är värda med hjälp av funktionen PV.

PV (500 ; 0,05 ; 5) returnerar 2164,73833531....

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler