Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ändra pektangentbordstyp
 

Ändra pektangentbordstyp

För att du snabbt ska kunna ange värden kan du konfigurera tangentbordet så att visningen görs efter fälttyp.

Ändra pektangentbordstyp:

1. I Layoutläge markerar du ett fält av typen text, numeriskt, datum, tid eller tidsstämpel.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I området Funktionssätt markerar du Pektangentbordstyp. Gör sedan följande:

 

Välj

Använda det här tangentbordet

System Default

Tangentbordet Siffror och interpunktion för fält av typen datum, tid och tidsstämpel och standardtangentbordet för fält av typen text och numerisk

Förvald för datatyp

Numeriskt tangentbord med 10 tangenter för numeriska fält, standardtangentbord för textfält, tangentbordet Siffror och interpunktion för fält av typen datum, tid och tidsstämpel

ASCII

Standardtangentbord för ASCII

URL

Standardtangentbord för URL:er

E-post

Standardtangentbord för e-post

Num. tangentbord med 10 tangenter

Anpassat tangentbord med 10 tangenter (miniräknartyp)

Numeriskt tangentbord

iPhone/iPod touch: iOS standardtangentbord för siffror

iPad: Anpassat numeriskt tangentbord som matchar det numeriska tangentbordet i iPhone

Siffror och interpunktion

Standardtangentbord Siffror och interpunktion

Telefon

Anpassat tangentbord med symboler som ofta används i telefonnummer

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Aktivera pektangentbord