Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( PektangentbordLäge )
 

Get ( PektangentbordLäge )

Returnerar 1 (sant) om pektangentbordet är inställt på att visas automatiskt vid behov. Annars returneras 0 (falskt).

Format 

Get ( PektangentbordLäge )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 14.0

Beskrivning 

I FileMaker Go och Windows returnerar den här funktionen följande:

1 om pektangentbordet är aktiverat

0 om pektangentbordet är inaktiverat

I Windows 7, macOS, FileMaker WebDirect, script på serversidan, FileMaker Data API samt Anpassad webbpublicering stöds inte den här funktionen och den returnerar då 0.

Kommentarer 

I FileMaker Go anger det värde som returneras av denna funktion inte statusen för pektangentbordet om det aktiva fältet är en dold redigeringsruta, eftersom FileMaker Go alltid visar pektangentbordet för en dold redigeringsruta.

Exempel 1 

Kontrollerar pektangentbordets aktuella inställning och inaktiverar pektangentbordet om det är aktiverat.

If [ Get ( PektangentbordLäge ) = 1]
Aktivera pektangentbord [Av]
End If

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Aktivera pektangentbord

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner