Dela filer i ett nätverk > Arbeta med delade filer som klient
 

Arbeta med delade filer som klient

Som klient arbetar du med FileMaker Pro Advanced-filer på ungefär samma sätt som när du är ensam användare, men med följande undantag:

När du öppnar en fil visas layouten, hittade poster och sorteringsordningen från när värden senast stängde filen. (Du kan definiera ett script om du vill växla till en annan layout eller andra inställningar. Eftersom alla användares scripts sparas i den delade filen, bör du göra scriptnamnet unikt så att du lätt känner igen det som ditt script.)

Om kontots behörighetsuppsättning förhindrar åtkomst till vissa layouter eller fält, kan du antingen inte visa layouterna eller också visas <Ingen behörighet> för varje fält i stället för fältdata.

Eftersom du arbetar i ett nätverk tillsammans med andra användare, kan åtkomsten till poster och layouter ibland fördröjas när andra användare arbetar med filen.

Ändringar som du gör i poster och layouter sparas i den delade filen.

När du stänger en delad fil som klient stänger du bara anslutningen till filen. Filen förblir öppen på värdens dator.

Om du vill förbättra din dators prestanda ska du alltid stänga delade filer som du inte använder. Om en dialogruta visas som uppmanar dig att stänga FileMaker Pro Advanced-filen som du har öppnat som klient, bör du omedelbart göra det. Värden kanske försöker utföra viktigt underhåll av databasen.