Referens > Funktioner > Textfunktioner > Filter
 

Filter

Returnerar från textTillFilter endast de tecken som anges i filterText, i den ordning som de ursprungligen lades till i textTillFilter.

Format 

Filter (text ; filterText)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält.

filterText – tecken som ska bevaras i den angivna texten.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Om filterText inte innehåller några tecken returneras en tom sträng. Funktionen Filter skiljer på versaler och gemener.

Exempel 1 

Filter ("(408)555-1212" ; "0123456789") returnerar 4085551212.

Filter ("AaBb" ; "AB") returnerar AB.

Exempel 2 

I följande exempel tas all text bort från den angivna informationen och därefter formateras de återstående siffrorna i det önskade telefonnummerformatet:

Let (
   telefon = filter ( fältet ; "0123456789" ) ;
   "(" & Left ( telefon ; 3 ) & ")" & Middle ( telefon ; 4 ; 3 ) & "-" &
   Middle ( telefon ; 7 ; 4 )
)

Om fältet innehåller Arbete: 408.555.1212 returnerar denna beräkning (408)555-1212.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler