Arbeta med relaterade tabeller > Arbeta med relationsdiagrammet
 

Arbeta med relationsdiagrammet

När du skapar, ändrar och visar relationer i en FileMaker Pro Advanced-databas använder du relationsdiagrammet.

Varje ruta i relationsdiagrammet representerar en tabellförekomst, en separat vy för en enda underliggande källtabell. En enda källtabell kan visas som flera tabellförekomster, var och en med ett annat namn och alla kan relateras till andra tabellförekomster.

Du skapar en relation mellan två tabellförekomster samtidigt. Du kan skapa kedjor av relationer mellan många tabellförekomster. Dock förhindras du av FileMaker Pro Advanced från att skapa en kedja av relationer som kopplar en tabellförekomst tillbaka till sig själv, något som inte går att lösa.

Varje relation motsvarar ytterligare en uppsättning villkor och du måste därför vara uppmärksam på kontexten i relationsdiagrammet. Kontexten är den punkt i relationsdiagrammet från vilken en relation utvärderas. Eftersom diagrammet aldrig utgör en cirkel ger alla punkter längs diagrammet olika perspektiv på informationen.

Så här visar du relationsdiagrammet:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Relationer och använd knapparna och andra element i relationsdiagrammet för att definiera relationer.

Knappar i relationsdiagrammet

Som standard innehåller relationsdiagrammet alla tabeller i den aktuella databasfilen.

 

Klicka på

För att

Knapp för markering av objekt

Lägga till en tabell i relationsdiagrammet

Knappen Ändra storlek

Skapa en relation

Växla tabellvisning

Duplicera markerade tabeller (och relationer) och markerade anteckningar

Tabellerna Kunder, Fakturor och Produkter

Redigera markerad relation, tabellförekomst eller textanteckning i relationsdiagrammet.

Tre tabeller med relationer till varandra där tabellen Personal har utelämnats

Ta bort markerade relationer, tabellförekomster eller textanteckningar i relationsdiagrammet

Tre tabeller med relationer till varandra

Justera vänsterkanter, högerkanter eller centrera markerade objekt.

Justerade relationer med tabellen Radposter som kopplingstabell

Justera övre kanter, nedre kanter eller centrera markerade objekt.

Fält som anges i varje tabell

Fördela markerade objekt horisontellt eller vertikalt

Nyckelfält har ringats in i varje tabell

Ändra storlek på de markerade objekten

Onödiga fält har strukits i tabellerna

Ändra färg för de markerade tabellerna eller anteckningarna i relationsdiagrammet

Relationer mellan nyckelfält i tabellerna

Välja en markör för objektmarkering (standardmarkör)

Knappen Lägg till tabell

Lägg till en anteckning i relationsdiagrammet; dra pekaren på relationsdiagrammet till önskad storlek

Knappen Lägg till relation

Välj förstoringspekaren

Knappen Duplicera tabell

Välj förminskningspekaren

Redigera

Justera förstoringen av relationsdiagrammet för att visa alla tabeller

Knappen Lägg till textanteckning

Markera relaterade tabeller i nära relationer eller markera tabeller med samma källtabell

100%

Förminska eller förstora visningen av relationsdiagrammet manuellt, upp till 400 %

Knapp för vertikal justering

Visa sidbrytningar

Knapp för horisontell justering

Visa dialogrutan Skrivarinställning (Windows) eller Utskriftsformat (macOS)

Skriv ut

Skriva ut relationsdiagrammet över flera sidor eller med anpassad storlek som får plats på en sida

Andra element i relationsdiagrammet

 

Element

Åtgärd

Knapp för fördelning av objekt

Visar namnen på källtabellen och källfilen när du pekar på tabellhuvudet

Knapp för förstoringspekare

Växlar visningen av tabellen. Klicka en gång om du vill komprimera allt utom de matchande fälten. Klicka en gång till om du vill komprimera allt utom tabellnamnet. Klicka en gång till om du vill återställa tabellen till den ursprungliga storleken.

Knapp för förminskningspekare

Växlar visningen av textanteckningen. Klicka en gång om du vill komprimera den första textraden. Klicka en gång till om du vill återställa textanteckning till den ursprungliga storleken.

Knapp för att minska förstoringen av relationsdiagrammet

Indikerar att det matchande fältet är tillgängligt för matchning av många poster (en relation av typen en-till-många)

Knapp för markering av relaterade tabeller

Indikerar att det matchande fältet är avsett för matchning av en enda post (en relation av typen en-till-en), t.ex. ett automatiskt inmatat värde

Knappen Visa sidbrytningar

Visar att kopplingen inte går att skapa. Exempelvis när ett matchande fält saknas eller om det är ett icke-indexerat fält (till exempel ett olagrat beräkningsfält eller globalt fält), eller om tabellen närmast indikatorn saknas eller är otillgänglig.

Knapp för dialogrutorna Skrivarinställning eller Utskriftsformat

Visar relationsoperatorn eller Visa namnen på källtabellen och källfilen för en relation med flera villkor

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relaterade tabeller

Om relationer

Skapa och ändra relationer

Lägga till och markera tabellförekomster

Skapa en anpassad app