Skapa en anpassad app > Ta bort tabelldefinitioner, fältdefinitioner och data
 

Ta bort tabelldefinitioner, fältdefinitioner och data

Om du raderar en tabell eller ett fält i dialogrutan Hantera databas raderas tabell- eller fältdefinitionen och alla data i tabellen eller fältet permanent utan möjlighet till återställning.

Viktigt  Innan du raderar ett fält eller en tabell bör du kontrollera att du inte behöver den information som fältet eller tabellen innehåller.

Så här raderar du en tabelldefinition:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Tabeller.

3. Markera en eller flera tabeller som du vill radera på fliken Tabeller och klicka på Radera.

Markera Radera även förekomster av de här tabellerna i diagrammet om du vill ta bort eventuella tabeller som bygger på den här datatabellen från relationsdiagrammet.

Klicka på Radera om du vill fortsätta.

Klicka på Avbryt om du vill låta tabellen kvarstå oförändrad.

4. Klicka på Klar.

Så här raderar du en fältdefinition:

1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.

2. Klicka på fliken Fält.

3. Om databasen innehåller mer än en tabell väljer du rätt tabell i listan Tabell.

4. Markera ett eller flera fält som du vill radera på fliken Fält och klicka på Radera.

Klicka på Radera om du vill fortsätta.

Klicka på Avbryt om du vill låta fältet kvarstå oförändrat.

5. Klicka på Klar.

Kommentarer 

När du raderar en tabell tar du bort alla poster och fältdefinitioner som hör till tabellen.

Du kan ta bort ett fält från en layout utan att radera fältdefinitionen.

Om du raderar ett fält som det finns en referens till i ett beräkningsfält, ett statistikfält, en beräkning i ett script eller en relation som är definierad i samma fil får du en varning. Om referensen till fältet är i en relaterad fil visas <Fältet saknas> eller <okänt> istället för en varning i den relaterade filen.

Det går inte att skapa, redigera eller radera fältdefinitioner i en ODBC-datakälla.

Om ett meddelande om att du inte kan radera ett fält visas, kan du göra något av följande:

Ändra beräkningsfältet, statistikfältet, scriptet eller relationen så att de inte innehåller det fält som du vill radera.

Radera beräkningsfältet, statistikfältet, scriptet eller relationen.

Om du placerar ett fält från en relaterad fil i en layout och senare raderar fältdefinitionen från den relaterade filen blir en platshållare för det definierade fältet kvar i layouten. Platshållaren innehåller texten <Fältet saknas>.

Relaterade avsnitt 

Arbeta med relaterade tabeller

Arbeta med relationsdiagrammet

Skapa och ändra relationer