Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Ange en menyuppsättning för en layout
 

Ange en menyuppsättning för en layout

Du kan för varje layout ange vilken menyuppsättning som ska visas när en layout är aktiv. En menyuppsättning är den samling med menyer som installeras på menyraden.

Ange en menyuppsättning för en layout:

1. Välj den layout som du vill arbeta med på snabbmenyn Layout i layoutläge.

2. Klicka på Tillval för layout Textverktyget i layoutlisten.

3. Välj en menyuppsättning i listan Menyuppsättning i dialogrutan Tillval för layout.

Kommentarer 

Du kan välja Hantera anpassade menyer från listan Menyuppsättning om du vill öppna dialogrutan Hantera anpassade menyer. Mer information finns i Definiera anpassade menyer.