Skydda databaser > Använda fördefinierade behörighetsuppsättningar
 

Använda fördefinierade behörighetsuppsättningar

Varje ny FileMaker Pro Advanced-databas innehåller tre fördefinierade behörighetsuppsättningar:

Full åtkomst: tillåter visning och ändring av allt i en fil

Endast datainmatning: tillåter endast visning och inmatning av data

Skrivskyddad åtkomst: tillåter visning men inte ändring av data

Obs!  Behörighetsuppsättningen Skrivskyddad åtkomst ger skrivbehörighet till alla globala fält. Om du vill skapa behörighetsuppsättningar där globala fält och alla registrerade data är skrivskyddade kan du duplicera behörighetsuppsättningen Skrivskyddad åtkomst och ändra Poster från Anpassad behörighet till Endast visa i alla tabeller.

Du kan inte ändra eller radera de här fördefinierade behörighetsuppsättningarna, utom för att aktivera eller inaktivera utökad behörighet för dem. Du kan antingen använda dem som de är eller duplicera dem och sedan ändra kopiorna.

Följande tabell sammanfattar behörighetsuppsättningarnas egenskaper.

 

Behörighet

Full åtkomst, behörighetsuppsättning

Endast datainmatning, behörighetsuppsättning

Skrivskyddad åtkomst

Poster (i alla tabeller)

skapa, ändra, radera

skapa, ändra, radera

endast visning

Layouter

alla ändringsbara

endast visning

endast visning

Värdelistor

alla ändringsbara

endast visning

endast visning

Scripts

alla ändringsbara
och körbara

alla endast körbara

alla endast körbara

Utökad behörighet

alla utan, med undantag för fmreauthenticate10

alla utan, med undantag för fmreauthenticate10

alla utan, med undantag för fmreauthenticate10

Tillåt utskrift

aktiverat

aktiverat

aktiverat

Tillåt export

aktiverat

aktiverat

aktiverat

Hantera utökad behörighet

aktiverat

inaktiverat

inaktiverat

Tillåt att användaren åsidosätter varningar om datakontroll

aktiverat

inaktiverat

inaktiverat

Koppla bort användaren från servern vid inaktivitet

inaktiverat

aktiverat

aktiverat

Tillåt att användaren ändrar sitt eget lösenord

aktiverat

aktiverat

aktiverat

Lösenord måste ändras var x dag

inaktiverat

inaktiverat

inaktiverat

Minsta längd för lösenord

inaktiverat

inaktiverat

inaktiverat

Tillgängliga menykommandon

Allt

Allt

Allt

Obs!  Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst är den enda uppsättning som ger tillgång till dialogrutan Hantera databas, där du kan ändra fält, tabeller, relationer och datakällor. Det är också den enda behörighetsuppsättningen som tillåter ändring av konton och behörighet. Du kan inte aktivera den här behörigheten i någon annan behörighetsuppsättning. En användare som vill göra ändringar av databasdefinitionen eller behörigheterna måste därför öppna filen med ett konto som har behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

Minst ett aktivt FileMaker-verifierat konto i varje fil måste ha behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Ett felmeddelande visas om du redigerar kontona så att inget aktivt konto får behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

Relaterade avsnitt 

Ändra behörighet för poster

Ändra layoutbehörighet

Ändra behörighet för värdelistor

Ändra behörighet för scripts

Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning

Ändra annan behörighet