Lägga till och visa data > Flytta mellan poster
 

Flytta mellan poster

Använd navigeringskontrollerna i statusverktygsfältet.

Knappen Listvisning

Välj Poster > Gå till post.

Flytta poster i en lista eller tabell med hjälp av rullningslisten till höger i fönstret.

Obs!  Om din enhet stöder gester kan du svepa till höger om du vill gå till nästa eller föregående post.

Relaterade avsnitt 

Kortkommandon (Windows)

Kortkommandon (macOS)