Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med flytande fönster i layouter > Ändra inställningarna för flytande fönster
 

Ändra inställningarna för flytande fönster

1. Gör något av följande i Layoutläget om dialogrutan Inställning av knapp för flytande fönster inte är öppen:

Om det flytande fönstret är stängt: Dubbelklicka på knappen för flytande fönster eller markera knappen och välj Utforma > Visa flytande fönster.

Om det flytande fönstret är öppet: Markera det och välj Utforma > Inställning av knapp för flytande fönster.

2. Gör något av följande.

 

För att

Gör så här

Ändra riktning som det flytande fönstret öppnas i på layouten

Klicka på Vänster Pilknapp, Höger Pilknapp, Uppåt Knappen Tillval för layout eller Nedåt Sida med två kolumner med horisontellt ordnade poster.

Du kan även placera pilpekaren på det flytande fönstrets rubrikradsområde (även om rubrikraden är dold) och dra det flytande fönstret till en ny riktning.

Ändra det flytande fönstrets rubrik

Ange en rubrik, med eller utan dubbla citattecken.

Om du vill ange en rubrik baserat på en beräkning klickar du på Knappen Tillval för layout och definierar beräkningen. Mer information finns i Dialogrutan Ange beräkning.

Visa eller dölj rubrikraden (och rubriken)

Markera eller avmarkera Visa rubrikrad.

Rubrikraden och området ovan rullar inte. Du kan använda det här området för objekt som behöver vara synliga när användare rullar i flytande fönster.

Objektens position i det flytande fönstret ändras inte av du visar eller döljer rubrikraden.

Tilldela det flytande fönstret en eller flera scripttriggers (om du vill köra ett script när du öppnar eller stänger det flytande fönstret)

Klicka på Ställ in scripttrigger och välj en eller flera scripttriggers. Se Konfigurera scripttriggers och Automatisera uppgifter med scripts.

Relaterade avsnitt 

Lägga till ett flytande fönster

Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster