Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera layouter > Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster
 

Utforma knappar, flytande fönster-knappar och flytande fönster

Så här utformar du en knapp eller flytande fönster-knapp:

1. Markera en knapp eller flytande fönster-knapp i Layoutläge.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Välj Knapp eller Knapp: Ikon från listan för objekttyper (på den övre delen av fliken), och gör sedan följande.

Obs!  Alla tillval är inte tillgängliga för alla komponenter.

 

För att

Gör så här

Ändra attribut för linjeformat, färg och fyllning

Ändra tillval för linjeformat, färg och fyllning i området Grafik.

Ändra etikettextens format

Gör något av följande:

Välj alternativ i området Text i Granskaren.

Använd textalternativen i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Data i layoutlisten.

Ange horisontell och vertikal justering för etikettext och ikon

I området Stycke anger du horisontell och vertikal justering.

Ändra etikettikonernas färg

Välj Knapp: Ikon från listan för objekttyper och välj sedan visningsläge (från den andra listan på fliken). I området Grafik väljer du färg.

Du kan ändra fyllningsfärg för ikonerna som medföljer. Om du ändrar fyllningsfärgen i FileMaker Pro Advanced för egna ikoner i SVG-format, påverkas dock bara element som inte redan har en fyllningsfärg som definierats i SVG-filen. Mer information om SVG-stöd finns i FileMaker Pro SVG-syntax för knappikoner. Du kan inte ändra fyllningsfärg för egna ikoner i PNG-format.

Mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt.

Lägg till en skugga

I området Avancerad grafik väljer du Yttre skugga, Inre skugga eller båda.

Justera padding mellan knappens kanter och både etikettexten och ikonen

Vid Padding i området Avancerad grafik anger du värden (i punkter) för Vänster, Höger, Upptill och Nedtill.

Justera padding mellan ikon och etikettext

Välj Knapp: Ikon från listan för objekttyper och ange sedan ett lämpligt värde för Padding (i punkter).

Så här utformar du ett flytande fönster:

Du utformat ett flytande fönster och det flytande fönstrets innehållsområde separat.

1. Markera det flytande fönstret i Layoutläget.

Om det flytande fönstret är dolt markerar du knappen för flytande fönster och väljer sedan Utforma > Visa flytande fönster.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Välj Flytande fönster eller Flytande fönster: Innehåll från listan för objekttyper (på den övre delen av fliken), och gör sedan följande.

 

För att

Gör så här

Ändra linjeformat eller färg för kanten på det flytande fönstret eller för kanten på det flytande fönstrets innehållsområde

Välj tillval för linjeformat eller färg i området Grafik.

Ändra utseendet på det flytande fönstrets bakgrund eller bakgrunden i det flytande fönstrets innehållsområde

Välj en bakgrundsfyllning i området Grafik.

Tips  Du kan skapa en anpassad kant för ett flytande fönster genom att ange olika fyllningar för det flytande fönstret och dess innehållsområde.

Lägga till en yttre skugga på det flytande fönstret

I området Avancerad grafik väljer du Yttre skugga.

Lägga till en inre skugga på det flytande fönstrets innehållsområde

I området Avancerad grafik väljer du Inre skugga.

Ändra paddingen mellan det flytande fönstrets ram och ramen för det flytande fönstrets innehållsområde

I området Avancerad grafik anger du värden i Padding.

Ändra utseende på det flytande fönstrets rubrik

Om dialogrutan Inställning av knapp för flytande fönster inte är öppen, dubbelklickar du på det flytande fönstret eller markerar det flytande fönstret och väljer Utforma > Inställning av knapp för flytande fönster, och sedan:

Välj tillval i området Text eller området Stycke.

Du kan även använda textalternativen i formateringslisten. Om du inte ser formateringslisten klickar du på Formatering Data i layoutlisten.

Relaterade avsnitt 

Lägga till skuggor och padding

Ställa in fyllning, linjeformat och kanter

Utforma text