Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda verktyg för att placera objekt exakt > Använda stödlinjer och dynamiska guider
 

Använda stödlinjer och dynamiska guider

Det finns både stödlinjer och dynamiska guider som hjälper dig att skapa och redigera objekt i en layout.

Använd horisontella och lodräta stödlinjer när du ska justera objekt på en eller flera layouter samtidigt.

Med dynamiska guider kan du justera objekt i förhållande till varandra i en layout. När du drar i objekt visas dynamiska guider nära eller på andra objekt. Dynamiska guider fäster även vid objektens över- och underkanter samt mittpunkter när du flyttar, placerar eller ändrar storlek på dem.

Position

 

För att

... gör du så här i layoutläget

Skapa en lodrät stödlinje eller en horisontell stödlinje

Dra utåt från den lodräta linjalen eller dra nedåt från den horisontella linjalen. (Om linjalen inte visas väljer du Visa > Linjaler.)

Flytta en stödlinje

Dra stödlinjen till den nya platsen.

Om stödlinjen är låst måste du låsa upp den innan den kan flyttas.

Använda stödlinjer i andra layouter du skapar eller redigerar

Högerklicka på stödlinjen och välj Dela stödlinje med alla layouter.

Om du endast vill använda den delade stödlinjen i den aktuella layouten högerklickar du på stödlinjen och väljer Dela stödlinje med alla layouter igen.

Låsa eller låsa upp en stödlinje

Högerklicka på stödlinjen och välj Lås stödlinje. En låst stödlinje har inte samma färg som en olåst stödlinje.

Ta bort en stödlinje

Dra tillbaka en horisontell stödlinje till den horisontella linjalen eller en vertikal stödlinje tillbaka till den vertikala linjalen.

Du kan även högerklicka på stödlinjen och välja Ta bort stödlinje.

Visa eller dölja stödlinjerna

Välj Visa > Stödlinjer > Visa stödlinjer.

Aktivera eller inaktivera fästfunktionen

Välj Visa > Stödlinjer > Fäst vid stödlinjer. Objekt fäster vid stödlinjer även när stödlinjerna är dolda.

Aktivera eller stänga av dynamiska guider

Välj Visa > Dynamiska guider.

Visa text- eller fältramar

Välj Visa > Visa > Textramar eller Fältramar.

Ramar visas som en tunn linje runt varje text- eller fältobjekt.

Kommentarer 

Objekt fäster på layoutdelarnas ramar när Visa > Stödlinjer > Fäst vid stödlinjer är markerat.