Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skydda objekt från ändringar
 

Skydda objekt från ändringar

Du kan förhindra att objekt ändras, flyttas eller raderas från layouten genom att låsa dem.

Så här låser du objekt i en layout:

1. Markera de objekt som du vill låsa i layoutläge.

2. I Granskaren klickar du på fliken Position Knappen Formateringslist.

3. Klicka på Lås Position i Ordna och Justera

Handtagen på de markerade objekten ändras till Området Avancerad grafik i Granskaren, vilket visar att objektet är låst.

Så här låser du upp objekt:

Markera låsta objekt och klicka sedan på Lås upp Etikett för villkorlig formatering.

Kommentarer 

När du låser ett fält i layoutläget förhindrar det inte ändringar av informationen i bearbetningsläget. Mer information om hur du skyddar data finns i Skydda databaser.

När du kopierar eller duplicerar ett låst objekt blir kopian inte låst.

Låsning hindrar inte att staplingsordningen ändras. Mer information finns i Ordna objekt.

Du kan låsa panelkontroller.

Objekt på panelkontroller kan inte låsas såvida du inte låser panelkontrollen.

När du låser en glidkontroll kan dess position och utseende inte ändras. Du kan dock fortsätta göra ändringar i dialogrutan Inställning av glidkontroll.

När du låser en knapp, en knapprad eller en knapp för flytande fönster, kan du inte ändra dess position eller utseende. Du kan dock göra ändringar i dialogrutorna Knappkonfiguration, Inställning av knapprad eller Inställning av knapp för flytande fönster.

Låsta objekt kan inte ställas in för automatisk storleksändring när fönstret ändrar storlek. Mer information finns i Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt.