Referens > Funktioner > Designfunktioner > WindowNames
 

WindowNames

Returnerar en lista med namnen på de fönster som är öppna för närvarande.

Format 

WindowNames {(fileName)}

Parametrar 

{fileName} – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den valfria fileName-parametern för att endast returnera fönster som basera på den angivna filen. Fönstren kan vara synliga, dolda eller minimerade. Ordningen på namnen i listan överensstämmer med fönstrens aktuella staplingsordning. Först i listan står de synliga fönstren, därefter de minimerade fönstren och slutligen de dolda fönstren. Om det inte finns några öppna databaser eller fönster returneras en tom sträng.

Kommentarer 

Även om du stänger en fil kan den fortfarande vara öppen som en dold fil om fönstret eller någon annan fil visar data från filen. (Ett annat fönster kan till exempel visa relaterade data från filen som du försöker stänga.) Filen stängs när du stänger alla beroende fönster.

Exempel 1 

WindowNames returnerar Kunder och Fakturor, avgränsade med returtecken, om dessa fönster är öppna för närvarande.

Exempel 2 

WindowNames ("kontakter") returnerar en lista över fönster som baseras på kontaktsdatabasfilen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler