Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > VarianceP
 

VarianceP

Returnerar variansen för en population som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.

Format 

VarianceP (fält {; fält...})

Parametrar 

fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Variansen för en populations distribution är ett mått på hur utspridd distributionen är. Fält kan vara något av följande:

Ett repeterat fält (repeterat fält).

Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.

Flera icke-repeterade fält i en post (fält1;fält2;fält3...).

Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1;repeterat fält2;repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.

Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1;tabell::fält2;...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A;tabell 2::fält B...).

Japansk textsträng med blanksteg i mitten

Exempel 1 

En portal visar de relaterade värdena 5, 6, 7 och 8 i Resultat.

VarianceP (tabell::Resultat) returnerar 1,25.

Exempel 2 

I exemplen nedan innehåller fälten följande:

Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.

Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.

Fält3 innehåller fyra repetitioner med värdena 6, 0, 4 och 4.

Fält4 innehåller en repetition med värdet 3.

VarianceP (Fält4) leder till ett fel, eftersom variansen för ett enstaka värde inte kan definieras.

VarianceP (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 4,66666666…, 6,22222222…, 2,25, 4 om beräkningen är ett repeterat fält.

Exempel 3 

Två grupper av studenter gör en tentamen. Grupp 1 får resultaten 70, 71, 70, 74, 75, 73, 72 medan grupp 2 får resultaten 55, 80, 75, 40, 65, 50, 95. Populationsvariansen för varje grupp är:

Grupp 1: 3,26530612...

Grupp 2: 310,20408163...

Populationsvariansen för grupp 1 är mycket lägre än populationsvariansen för grupp 2, eftersom resultaten i grupp 1 ligger närmare varandra.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler