Referens > Funktioner > Designfunktioner > ValueListNames
 

ValueListNames

Returnerar en lista över namnen på alla värdelistor i databas.

Format 

ValueListNames (databas)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect har denna funktion stöd för att returnera resultat för den aktuella filen. Om databas har en referens till en annan fil returnerar den här funktionen en tom sträng.

Exempel 1 

ValueListNames ("Kunder") returnerar en lista över namnen på alla värdelistor i databasfilen Kunder.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler