Referens > Funktioner > Designfunktioner > ValueListItems
 

ValueListItems

Returnerar en lista över alla värden i en värdelista.

Format 

ValueListItems (databas;värdelista)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

värdelista – namnet på en värdelista i den angivna databasfilen.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect har denna funktion stöd för att returnera resultat för den aktuella filen. Om databas har en referens till en annan fil returnerar den här funktionen en tom sträng.

Exempel 1 

ValueListItems ("Kunder" ; "Kod") returnerar en lista över alla poster i värdelistan Kod i databasfilen Kunder.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler