Referens > Funktioner > Textfunktioner > ValueCount
 

ValueCount

Returnerar det totala antalet värden i angiven text.

Format 

ValueCount (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Du kan placera flera objekt tillsammans om du vill skapa en värdelista som är avgränsad med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan avslutande returtecken.

När parametern text är en ordagrann sträng, som i exemplet nedan, måste du lägga till ett returtecken mellan alla objekt i listan. Du lägger till ett returtecken genom att klicka på knappen i dialogrutan Ange beräkning.

Kommentarer 

Om det sista tecknet i text är en vagnretur, känner ValueCount inte igen vagnreturen som ett värde.

ValueCount och andra funktioner som fungerar med listor av värden tolkar alla de följande tecknen som avgränsare mellan värden:

 

Teckennamn

Unicode-kodpunkt

Radmatning

10

Vagnretur

13

Radavgränsare

8232

Styckesavgränsare

8233

För listor med värden används "vagnretur" för att beskriva alla dessa avgränsningstecken.

Exempel 1 

ValueCount ("Objekt 1¶Objekt 2¶Objekt 3") returnerar 3.

Exempel 2 

ValueCount (ValueListItems ("Personal" ; "Anställdas namn")) returnerar det totala antalet värden i värdelistan Anställdas namn i databasfilen Personal.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler