Referens > Funktioner > Textfunktioner > Trim
 

Trim

Returnerar text utan inledande eller efterföljande blanksteg.

Format 

Trim (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill ta bort onödiga blanksteg vid konvertering av filer från andra program eller system som kräver ett fast antal tecken per fält eller till att ta bort blanksteg som har skrivits in av misstag.

Exempel 1 

Trim(" Tom ") returnerar Tom.

Exempel 2 

Trim(Middle("00230013 Vilhelm 1234";9;9)) returnerar Vilhelm.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler