Referens > Funktioner > Tidsstämpelfunktioner
 

Tidsstämpelfunktioner

Tidsstämplar används för många olika synkroniseringsändamål, t.ex. för att notera datumet och den exakta tidpunkten då en viss händelse inträffade.

 

Denna funktion

...returnerar följande

Timestamp

En tidsstämpel som innehåller ett datum i form av ett kalenderdatum och tid i form av ett klockslag.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler