Skapa en anpassad app > Om val av fälttyper > Om textfält
 

Om textfält

Använd textfält för att lagra bokstäver, symboler och siffror som används som text. Index baseras på fältens ord eller värden.

Kommentarer 

Textfält kan innehålla värden som består av en kombination av bokstäver, siffror och specialtecken, t.ex. telefonnummer, postnummer och löpnummer.

Textfält sorteras i alfabetisk ordning (från vänster till höger, tecken för tecken).

Information om hur du anger visningstillval för data i ett textfält (till exempel typsnitt) finns i Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge.

Relaterade avsnitt 

Definiera och ändra fält

Ange textutformning för fält