Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Ange textutformning för fält
 

Ange textutformning för fält

I layoutläget kan du ange ett antal textattribut för varje fältobjekt. Alla tecken i ett visst fältobjekt (inklusive alla repetitioner om fältobjektet motsvarar ett repeterat fält) har samma inställningar för typsnitt, storlek, stil, färg, radavstånd, tabbar och stycken. Inga attribut är däremot gemensamma för olika fältobjekt. Du kan t.ex. lägga till mer än ett fältobjekt som visar data från samma fält, och varje fältobjekt kan ha olika textattribut.

Obs!  Du kan också ändra textattribut för data i fält i bearbetningsläget (till exempel kursivera eller stryka under ett ord som du vill framhäva). Formatering i bearbetningsläget åsidosätter format som anges i layoutläget. Till skillnad från textformat i layoutläget (som gäller specifika layouter), lagras format i bearbetningsläget tillsammans med informationen och de formaten tillämpas i alla layouter som visas i fältet. Mer information finns i Utforma text.

Så här anger du textutformning för fält:

1. Markera ett eller flera fält i layoutläget. Om du i stället vill ange textformat för fält som du ska lägga till senare börjar du utan att ha något fält markerat.

2. I Granskare klickar du på fliken Utseende Utseende.

3. Markera önskade texttillval.

4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.

Kommentarer 

Använd formateringslisten (klicka på Formatering Data i layoutlisten) eller snabbmenyn för snabb åtkomst till många textattribut. Mer information finns i Använda statusverktygsfältet.

För varje tema kan du ändra standardtypsnittet för fält (vilket anges av Standardformat). Mer information finns i Ändra tema i en layout.