Referens > Funktioner > Designfunktioner > TableIDs
 

TableIDs

Returnerar en lista över ID på alla tabellförekomster i databas.

Format 

TableIDs (databas)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Varje värde är unikt och identifierar en tabellförekomst. ID:t är dessutom oberoende av när du skapar varje tabellförekomst: den första tabellförekomsten kan ha det minsta värdet, mellanvärdet eller högsta värdet.

Listade objekt är avgränsade med returtecken.

Exempel 1 

TableIDs ("Universitetsdatabas") returnerar

1065089

1065090

för databasfilen Universitetsdatabas, om två tabellförekomster har definierats för filen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler