Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > Sum
 

Sum

Returnerar totalsumman av alla giltiga, icke-tomma värden i ett fält.

Format 

Sum (fält {; fält...})

Parametrar 

fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Fält kan vara något av följande:

Ett repeterat fält (repeterat fält).

Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.

Flera icke-repeterade fält i en post (fält1;fält2;fält3...).

Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1;repeterat fält2;repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.

Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1;tabell::fält2;...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A;tabell 2::fält B...).

Kommentarer 

Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen Sum först summan av det första repetitionsfältet, därefter summan av det andra repetitionsfältet och så vidare.

Exempel 1 

Tabellen Faktura har en portal som visar radposter.

Sum (Radposter::Pris) summerar beloppen för alla poster på fakturan.

Exempel 2 

Tabellen Tidsdebitering har en portal som visar hur mycket tid som har lagts ned på ett projekt. Timmar är ett tidsfält.

Sum (Timmar::Debiterbar tid) returnerar det totala antalet debiterbara timmar för ett projekt. Om värdena 40 timmar och 15:30 timmar visas i portalen blir den totala debiterbara tiden 55,30 eller 55 1/2 timme.

Exempel 3 

I exemplen nedan innehåller fälten följande:

Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.

Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.

Fält3 innehåller 6.

Om beräkningsresultatet inte är ett repeterat fält returneras följande:

Sum (Fält2) returnerar 26.

Sum (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 12.

Om beräkningsresultatet är ett repeterat fält returneras följande:

Sum (Fält2) returnerar ett repeterat fält med 26 i den första repetitionen.

Sum (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar ett repeterat fält med 12, 8, 7, 8.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler