Referens > Funktioner > Textfunktioner > Substitute
 

Substitute

Returnerar en textsträng med alla förekomster av searchString i angiven text ersatta med replaceString.

Format 

Substitute (text ; searchString ; replaceString)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

searchString – söktext, ett textuttryck eller ett textfält.

replaceString – ersättningstext, ett textuttryck eller ett textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen gör skillnad mellan gemener och versaler. Jämför detta med funktionen Replace.

Du kan utföra flera ersättningar genom att omge varje par av parametrarna searchString och replaceString med hakparenteser [ ] och avgränsa dem med semikolon. Ersättningar utförs i den ordning du anger, så en ersättning kan ändras av ytterligare ersättningar. FileMaker har stöd för upp till 999 kapslade substitute-villkor. Till exempel:

Substitute(text; [sök1; ersätt1]; [sök2; ersätt2]; ... [sökN; ersättN])

Exempel 1 

Substitute (Beskrivning ; "WYSIWYG." ; "What you see is what you get." ) ersätter alla förekomster av initialförkortningen "WYSIWYG." i fältet Beskrivning med frasen What you see is what you get.

Exempel 2 

Substitute (text ; ["a" ; "A"] ; ["b" ; "B"]) ersätter alla gemena a och b med A respektive B.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler