Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > StDev
 

StDev

Returnerar standardavvikelsen för urvalet som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.

Format 

StDev (fält {; fält...})

Parametrar 

fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Fält kan vara något av följande:

Ett repeterat fält (repeterat fält).

Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.

Flera icke-repeterade fält i en post (fält1;fält2;fält3).

Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1;repeterat fält2;repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.

Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell 1::fält A, tabell 2::fält B,...). Du kan ange en annan tabell för varje fält (tabell 1::fält A;tabell 2::fält B...).

Ekvation

Kommentarer 

Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen StDev först standardavvikelsen i det första repetitionsfältet, därefter standardavvikelsen i det andra repetitionsfältet och så vidare.

Exempel 1 

En portal visar de relaterade värdena 5, 6, 7 och 8 i fältet Resultat. StDev (tabell::Resultat) returnerar 1.29099444....

Exempel 2 

I exemplen nedan innehåller fälten följande:

Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.

Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.

Fält3 innehåller fyra repetitioner med värdena 6, 0, 4 och 4.

Fält4 innehåller en repetition med värdet 3.

StDev (Fält4) leder till ett fel, eftersom standardavvikelsen för ett enda tal inte kan definieras.

StDev (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 2,64575131..., 3,05505046..., 2,12132034..., 2,82842712... för ett repeterat fält.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler