Ansluta till externa datakällor > Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced > Konstruera en SQL-fråga för import via ODBC
 

Konstruera en SQL-fråga för import via ODBC

När du har anslutit till en ODBC-datakälla använder du Skapa SQL-fråga för att konstruera och utföra en fråga. Med Skapa SQL-fråga kan du konstruera frågor som kan söka igenom en ODBC-datakälla eller ett databashanteringssystem, hämta specifika poster och importera resultatposterna till en FileMaker Pro Advanced-databasfil.

Du kan utföra frågan direkt eller lagra den i ett fält för upprepad användning. Mer information finns i Lagra en SQL-fråga i ett fält.

Obs!  Om du utför komplexa frågor eller hämtar ett stort antal poster kan det ta en stund. För bästa prestanda kan det vara bra att gruppera frågorna.

Så här konstruerar du en fråga i Skapa SQL-fråga:

1. Välj datakällan.

Välj Arkiv-menyn > Importera poster > ODBC-datakälla om du importerar till en befintlig FileMaker Pro Advanced-fil. Dialogrutan Skapa SQL-fråga öppnas (först kan en dialogrutan för användarnamn och lösenord visas).

Om du skapar en ny FileMaker Pro Advanced-fil av posterna i datakällan väljer du Arkiv-menyn > Öppna. Leta upp filen i dialogrutan Öppna fil. Vid Filformat (Windows) eller Visa (macOS) väljer du ODBC-datakälla och sedan en datakälla. Dialogrutan Skapa SQL-fråga öppnas (först kan en dialogrutan för användarnamn och lösenord visas).

2. Klicka på den tabell som du vill importera i listan Tabeller på fliken SELECT. De kolumner som hör till den här tabellen visas i listan Kolumner.

3. Välj en kolumn som du vill infoga i SQL-frågan och klicka på Infoga i SQL-fråga.

På så sätt skapas SQL-uttrycket i rutan SQL-fråga.

4. Infoga ytterligare kolumner i SQL-frågan genom att dubbelklicka på kolumnnamnet.

5. Klicka på fliken WHERE för att konstruera sökvillkor. Det minskar antalet poster som importeras. Du kan även slå ihop data från två tabeller.

6. Om du vill sortera posterna innan du importerar dem klickar du på fliken ORDER BY och anger sedan namnet på kolumnen som posterna ska sorteras efter och om de ska sorteras i stigande eller fallande ordning.

7. Utför frågan.

Du kan mappa fält, välja om poster ska läggas till eller skapa en tabell eller också kan du söka poster i datakällan för att kunna avgöra vilka poster du vill importera. FileMaker Pro Advanced importerar de resulterande posterna till din databasfil.

Kommentarer 

Du kan även skriva ett SQL-uttryck direkt i rutan SQL-fråga. Om du vill se till att SQL-frågan säkert är giltig bör du emellertid använda Skapa SQL-fråga.

Relaterade avsnitt 

Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro Advanced

Automatisera ODBC-import med scriptsteget Importera poster

Utföra SQL-frågor för att samverka med datakällor via ODBC