Dela filer i ett nätverk > Dela och vara värd för filer > Öppna filer som värd
 

Öppna filer som värd

Om du vill vara värd för en fil så att andra användare kan få tillgång till den som klienter

måste filen aktiveras för nätverksdelning enligt beskrivningen i nästa avsnitt

måste du först öppna filen.

Om filen har kopplats till länkdata eller använder externa scripts måste du även öppna och dela motsvarande filer.

När du delar en fil kan alla andra nätverksanslutna användare se filen i dialogrutan Värdar. Om du vill förhindra att en delad fil visas i denna lista markerar du Visa inte i dialogrutan Värdar i dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker. Det här är ett bra val när du vill dela filer som måste vara öppna men inte bör kunna användas direkt av användarna. Det kan röra sig om relaterade databaser, filer med externa scripts eller filer som används för att generera en värdelista.

Innan en värd kan stänga en delad fil måste alla klienter stänga filen. Med FileMaker Pro Advanced kan du skicka en begäran till nätverksklienter att stänga den delade filen när du stänger filen, ändrar delningsförhållanden för filen, avslutar FileMaker Pro Advanced eller utför en uppgift som kräver att alla klienter stänger filen.

Viktigt  När du använder FileMaker Pro Advanced som värd för filer är anslutningen till klienterna inte krypterad. Du bör endast vara värd för filer på detta sätt i testsyfte. Om du vill vara värd för filer på ett säkert sätt ska du istället använda FileMaker Server – då kan du aktivera SSL-anslutningar och installera ett anpassat SSL-certifikat. Se Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

Så här aktiverar du en fil för nätverksdelning i FileMaker:

1. Öppna FileMaker Pro Advanced-filen.

Obs!  För att kunna aktivera eller ändra en fils delningsstatus måste du öppna den med ett konto som har behörigheten Hantera utökad behörighet. Användare behöver inte behörigheten Hantera utökad behörighet för att kunna vara värd för en databas, men den behövs om de ska kunna ändra delningsstatusen för en fil. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.

2. Klicka på Dela i statusverktygsfältet och välj sedan Dela med FileMaker-klienter.

Du kan även välja Arkiv-menyn  > Dela databas > Dela med FileMaker-klienter.

3. I dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker aktiverar du tillvalet Nätverksdelning genom att klicka på .

När delningen har aktiverats för en fil blir den första personen som öppnar filen värd för den.

4. Markera de filer som du vill vara värd för i listan Öppna filer.

5. Välj ett tillval under Nätverkstillgång till fil.

Alla användare ger alla FileMaker Pro Advanced- och FileMaker Go-användare i nätverket tillgång till filen.

Ange användare per behörighetsupps. begränsar tillgång till filen i nätverket till vissa användare baserat på deras behörighetsuppsättning.

Inga användare förhindrar åtkomst till filen i FileMaker-nätverk.

6. Om du vill förhindra att en delad fil visas i dialogrutan Värdar markerar du Visa inte i dialogrutan Värdar.

7. Klicka på OK.

Så här inaktiverar du nätverksdelning i FileMaker:

1. Klicka på Dela i statusverktygsfältet och välj sedan Dela med FileMaker-klienter.

Du kan även välja Arkiv-menyn  > Dela databas > Dela med FileMaker-klienter.

2. I dialogrutan Inställningar för FileMaker-nätverk aktiverar du tillvalet Nätverksdelning genom att klicka på Av.

Tips  Som värd kan du skicka ett meddelande till alla klienter som öppnar databasen. Klicka på Dela i statusverktygsfältet, välj Dela med FileMaker-klienter och markera sedan den fil du vill meddela om och klicka på Skicka meddelande. Skriv ett meddelande i dialogrutan Skicka meddelande och klicka på OK. Klienterna ser meddelandet i en dialogruta. De kan avbryta dialogrutan genom att klicka på Avbryt. Annars stängs dialogrutan automatiskt efter 30 sekunder.

Så här stänger du en delad fil:

1. Välj Arkiv > Stäng på den dator som är värd för filen.

2. Om några klienter fortfarande har filen öppen visas en dialogruta med en lista över dessa klienter. Klicka på Stäng för att skicka ett meddelade till klienterna som uppmanar dem att stänga filen.

 

Om

Gör FileMaker Pro Advanced följande

Klienterna klickar på Avbryt

Programmet väntar på att klienterna ska stänga filen.

Klienterna klickar på Stäng nu

Den delade filen stängs på klienternas datorer. (Om andra FileMaker Pro Advanced-filer är öppna, förblir de öppna.)

Klienterna inte gör någonting

Filen stängs efter 30 sekunder om det inte uppstår några problem.

När alla klienter har stängt filen, stängs filen på din dator.

Kommentarer 

Undvik att vara värd för filer som finns på en fjärrvolym eller nätverksvolym. För bästa prestanda bör filen som du är värd för finnas på din hårddisk.

Om du ser meddelandet "FileMaker kan inte dela filer eftersom en annan användare redan delar filer med hjälp av FileMaker Pro Advanced på den här datorn" har FileMaker Pro Advanced upptäckt att ett annat program använder samma port som FileMaker Pro använder för att dela filer. Det andra programmet kan vara en annan version av FileMaker Pro Advanced eller FileMaker Server. Om du inte behöver dela filer med FileMaker Pro Advanced kan du ignorera det här meddelandet. Annars avslutar du både FileMaker Pro Advanced och det andra programmet och startar sedan FileMaker Pro Advanced. Sök i FileMaker Knowledge Base för mer information.