Referens > Funktioner > Textfunktioner > SerialIncrement
 

SerialIncrement

Returnerar angiven text och tal där talen ökas med angiven mängd.

Format 

SerialIncrement (text ; steg)

Parametrar 

text – text som även innehåller ett tal.

steg – valfritt numeriskt uttryck som texten ska ökas med.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Den här funktionen tar inte bort text i text, vilket vanligen är fallet när du utför matematiska funktioner på ett värde som innehåller text.

Om värdet steg är ett decimaltal läggs bara heltalsdelen av steg till i det sista talet i text. Alla andra tecken än siffror behandlas som avgränsare. Du kan använda både positiva och negativa värden för steg.

Exempel 1 

SerialIncrement ("abc12" ; 1) returnerar abc13.

SerialIncrement ("abc12" ; 7) returnerar abc19.

SerialIncrement ("abc12" ; -1) returnerar abc11.

SerialIncrement ("abc12" ; 1,2) returnerar abc13.

SerialIncrement ("abc1.2" ; 1,2) returnerar abc1.3.

Exempel 2 

I det här exemplet behandlas alla andra tecken än siffror som avgränsare och talet längst till höger ökas.

SerialIncrement ("abc123 ; 999" ; 1) returnerar abc123;1000.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler