Referens > Funktioner > Designfunktioner > ScriptIDs
 

ScriptIDs

Returnerar en lista över ID på alla scripts i databas.

Format 

ScriptIDs (databas)

Parametrar 

databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Listade objekt är avgränsade med returtecken.

Exempel 1 

ScriptIDs ("Kunder") returnerar en lista över ID för alla scripts i databasfilen Kunder.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler