Referens > Funktioner > Textfunktioner > RomanZenkaku
 

RomanZenkaku

Konverterar hankaku alfanumeriska tecken och symboler till zenkaku alfanumeriska tecken och symboler.

Format 

RomanZenkaku (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

RomanZenkaku ("Macintosh") returnerar M  a  c  i  n  t  o  s  h.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler