Referens > Funktioner > Textfunktioner > RomanHankaku
 

RomanHankaku

Konverterar zenkaku alfanumeriska tecken och symboler till hankaku alfanumeriska tecken och symboler.

Format 

RomanHankaku (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

RomanHankaku ("M  a  c  i  n  t  o  s  h") returnerar Macintosh.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler