Referens > Funktioner > Textfunktioner > RightValues
 

RightValues

Returnerar värden i text, enligt angivet antal, räknat från höger.

Format 

RightValues (text ; antal)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller textfält.

antal – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Du kan placera flera objekt tillsammans om du vill skapa en värdelista som är avgränsad med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.

När parametern text är en ordagrann sträng, som i exemplet nedan, måste du lägga till ett returtecken mellan alla objekt i listan. Du lägger till ett returtecken genom att klicka på knappen i dialogrutan Ange beräkning.

Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor.

Exempel 1 

RightValues ("Rutig¶Kanvas¶Resväska" ; 2) returnerar

Kanvas
Resväska

Exempel 2 

RightValues (namn ; 1) returnerar

Johan

om fältet namn innehåller

Stefan
Bosse
Johan

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler