Referens > Funktioner > Textfunktioner > Right
 

Right

Returnerar angivet antal tecken i text räknat från höger.

Format 

Right (text ; antal tecken)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

antal tecken – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Right("Tillverkning"; 4) returnerar ning.

Exempel 2 

Right (Namn ; Length (Namn) – Position (Namn ; " " ; 1 ; 1)) returnerar Carlén om fältet Namn innehåller Marianne Carlén.

Exempel 3 

Right(Löpnummer; 3) & Upper(Left(Efternamn; 4)) returnerar 187FERR om textfältet Löpnummer innehåller 00-48-187 och Efternamn innehåller Ferrini.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler