Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Utforma bilder i en layout
 

Utforma bilder i en layout

När du utformar en bild som är länkad till en bildfil på hårddisken påverkar ändringarna bara bilden som visas i FileMaker Pro Advanced. Utformningstillvalen ändrar inte den ursprungliga bildfilen. Information om hur du sätter in bilder finns i Sätta in bilder i en layout.

Så här utformar du bilder i en layout:

1. Markera en eller flera insatta bilder i layoutläget.

2. I Granskare klickar du på fliken Data Kontroll för alternativa radkanter.

3. I dataformateringsområdet klickar du på Bild Knappen Format och väljer sedan önskade format.

 

För att

Gör så här

Visa bilden med oförändrad storlek

Välj Beskär till ram i listan Format. FileMaker Pro Advanced beskär bilden om den är för stor för att få plats inom bildens ramar.

Ändra storleken på bilden så att den alltid blir större, alltid mindre eller antingen större eller mindre så att den får plats inom sina ramar

I listan Format väljer du Förminska bilden tills den passar, Förstora bilden tills den passar eller Förminska eller förstora bilden tills den passar.

Om du inte också markerar Bibehåll bildens proportioner, kommer bilden att förvrängas för att den ska passa in inom sina ramar.

Ange bildens horisontella och vertikala justering

Välj horisontell och vertikal justering vid Justering.

Relaterade avsnitt 

Ange utformning för containerfält