Referens > Funktioner > Textfunktioner > Replace
 

Replace

Ersätter en serie tecken i angiven text med ersättningstext.

Format 

Replace (text ; start ; antal tecken ; ersättningstext)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller textfält.

start – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar startpositionen i text

antal tecken – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar antalet tecken som ska tas bort från texten

ersättningstext – valfritt textuttryck eller fält som innehåller texten som ska ersätta den ursprungliga strängen.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Teckenersättningen i text börjar vid teckenpositionen start och fortsätter med det antal tecken som anges av antal tecken. Jämför detta med funktionen Substitute.

Exempel 1 

Replace ("1234567" ; 5 ; 1 ; "X") returnerar 1234X67.

Replace ("1234567" ; 5 ; 1 ; "XX") returnerar 1234XX67.

Replace ("1234567" ; 5 ; 2 ; "X") returnerar 1234X7.

Replace ( "1234567" ; 5 ; 0 ; "X" ) returnerar 1234X567.

Exempel 2 

Replace ("Vilhelm" ; 3 ; 4 ; "MIN TEXT") returnerar ViMIN TEXTm.

Exempel 3 

Replace (Telefonnummer ; 1 ; 3 ; "415") returnerar 415-555-9054, om telefonnummerfältet innehåller 408-555-9054.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler