Referens > Funktioner > Textfunktioner > Quote
 

Quote

Returnerar text i textformat inom citattecken.

Format 

Quote (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller -fält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Den här funktionen förhindrar att text utvärderas av funktionen Utvärdera. Specialtecken i text skiftas på rätt sätt.

Exempel 1 

Quote ("hej") returnerar "hej"

Quote ("abc\¶") returnerar "abc\¶".

Quote ("säg \"hej\" fredrik") returnerar "säg \"hej\" fredrik".

Exempel 2 

Evaluate (Quote ("1 + 2")) returnerar 1 + 2.

Exempel 3 

Evaluate ("1 + 2&" & Quote (" - 1 + 2")) returnerar 3 - 1 + 2.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler