Referens > Funktioner > Textfunktioner > Proper
 

Proper

Returnerar den första bokstaven i varje ord i text som versaler och alla andra bokstäver som gemener.

Format 

Proper (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Proper ("ABCD") returnerar Abcd.

Exempel 2 

Proper (Namn) returnerar Yumiko Kitagawa när fältet Namn innehåller YUMIKO KITAGAWA.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler