Referens > Funktioner > Textfunktioner > Position
 

Position

Returnerar startpositionen för den angivna förekomsten av söktext i text.

Format 

Position (text ; söktext ; start ; förekomst)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält.

söktext – valfritt textuttryck eller textfält som motsvarar den uppsättning tecken som du vill söka efter.

start – valfritt numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett tal som representerar antalet tecken från början av textsträngen där sökningen ska börja. Ett startvärde på 1 eller lägre påbörjar sökningen från textsträngens första tecken.

förekomst – valfritt numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett tal som anger vilken förekomst av textsträngen du vill söka efter. Avläsningen börjar vid startvärdet och om förekomst är positiv, fortsätter den mot textsträngens slut; om förekomst är negativ, fortsätter avläsningen mot textsträngensbörjan. Ett nollvärde för förekomst är ogiltigt och ger resultatet noll.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen gör inte skillnad mellan gemener och versaler. Om söktext inte ingår i texten eller om ingen förekomst har angetts returneras noll.

Exempel 1 

Position ("Mississippi" ; "iss" ; 1 ; 1) returnerar 2.

Position ("Mississippi" ; "iss" ; 1 ; 2) returnerar 5.

Position ("Mississippi" ; "iss" ; 3 ; 1) returnerar 5.

Exempel 2 

Left (Namn ; Position (Namn ; " " ; 1 ; 1) - 1) returnerar Vilhelm om fältet Namn är ett textfält som innehåller Vilhelm Sundh.

Exempel 3 

Right (Namn ; Length (Namn) – Position (Namn ; " " ; Length (Namn) ; 1)) returnerar Sundh.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler