Referens > Funktioner > Textfunktioner > PatternCount
 

PatternCount

Returnerar antalet förekomster av söktext i text.

Format 

PatternCount (text;söktext)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller textfält.

söktext – valfritt textuttryck eller textfält som motsvarar den uppsättning tecken som du vill söka efter.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen gör inte skillnad mellan gemener och versaler. PatternCount startar i början på text och räknar alla ej överlappande förekomster av söktext.

Exempel 1 

PatternCount ("Mississippi" ; "is") returnerar 2.

Exempel 2 

PatternCount ("Mississippi" ; "issi") returnerar 1 (funktionen är inte inklusiv).

Exempel 3 

PatternCount (Besökare ; "Gäst") returnerar 1 om kryssrutan Gäst är ett av de valda värdena i fältet Besökare.

Exempel 4 

PatternCount (Get ( KontoBehörighetsuppsättning ) ; "Guest" ) returnerar 0 om det aktuella kontot har behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler