Skydda databaser > Så här lösenordsskyddar du en fil
 

Så här lösenordsskyddar du en fil

Skydda filen med lösenord för att hindra andra från att öppna den. Se även till att du lösenordsskyddar alla konton som tilldelats fullständig behörighet.

När du har lösenordsskyddat en fil uppmanas du att ange ett kontonamn och ett lösenord varje gång du öppnar filen. De som inte har kontouppgifterna kan inte öppna filen.

Så här lösenordsskyddar du en databasfil:

1. Ändra kontona i filen på följande sätt:

Redigera kontot Admin genom att ge det annat kontonamn och ett lösenord och välja behörighetsuppsättningen Full åtkomst.

Se till att kontot Gäst är inaktivt.

Radera eventuella andra konton i filen eller gör dem inaktiva.

2. Om det behövs kan du redigera behörighetsuppsättningen Full åtkomst och ange eventuell utökad behörighet som du vill ha.

Mer information finns i Ändra den utökade behörigheten för en behörighetsuppsättning. Om du inte behöver någon utökad behörighet låter du den vara inaktiverad.

Om du vill ta bort lösenordsskyddet från en fil tar du först bort lösenord från alla konton. I dialogrutan Filtillval kontrollerar du att Logga in med är markerat och att Kontonamn och lösenord är angett som Admin med ett tomt lösenord. Mer information finns i Ange filtillval.

Varning  Lösenord kan inte återställas. Glöm inte kontonamnet och lösenordet som hör till behörighetsuppsättningen Full åtkomst. Skriv ned uppgifterna och förvara dem på en säker plats. Om du tappar bort eller glömmer det här kontonamnet och lösenordet kanske du inte kan öppna eller ändra filen.

Relaterade avsnitt 

Skapa och redigera konton